projekter om tokyo blue kontakt da | eng

HIPPOLYTA

Hvornår: 6. - 8. marts kl. 18.00. - 23.00.

Hvor: Christiansborg Ridebane

Hvordan kan vi gå i dialog med de mange statuer, der står som monumenter over vores fælles hukommelse i det offentlige rum? Dette spørgsmål er blevet aktuelt efter Black Lives Matter bevægelsen har gjort det tydeligt, at en række af vores historiske monumenter skildrer personer med direkte andel i kolonitidens ugerninger. Skal monumenterne blive stående som vidnesbyrd, skal de gemmes væk eller kan vi gå i dialog med historien på stedet?

I forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2021, viser Tokyo Blue værket Hippolyta. Hippolyta vises på Christiansborg Ridebane. Bag Christiansborg Slot finder man nemlig et lille stykke verdenshistorie i form af rytterstatuen af Christian IX. Den er skabt af den danske kunstner Anne Marie Carl-Nielsen og hun er formentlig den første kvinde i verden, der har udført en så krævende og prestigefuld opgave.

Hippolyta går i dialog med og stiller skarpt på en tradition, der har haft for vane at skildre magtfulde mænd. Diskussionen om, hvem der har fået en plads på soklen, er ikke kun relevant i forhold til kolonitiden, men også som en bredere diskussion af, hvem der repræsenteres i vores byrum og dermed også i vores fælles hukommelse og historieskrivning.

Statuen står i dag på en enkel granitsokkel. Dette var ikke den oprindelige intention, da Anne Marie Carl-Nielsen indsendte sit konkurrenceforslag i 1908. Hun havde nemlig en vision om at skildre nationens fremgang under Christian IX med et relief, der primært viste mandlige repræsentanter og typer fra dansk erhvervs- og kulturliv, politik mv. Relieffet blev aldrig realiseret, selvom kunstneren kæmpede for dets realisering i 20 år.

Nu bliver relieffet midlertidigt realiseret fra et nutidigt perspektiv, når Tokyo Blue tre aftenener i træk projicerer historiske fotografier og film af kvinder i forskellige typer arbejde på soklen. For at fremhæve kvinderne er billedmaterialet bearbejdet kunstnerisk.

Hippolyta er en hyldest til Anne Marie Carl-Nielsen og kvinderne fra hendes samtid, og er samtidig et bud på en kunstnerisk dialog med ét af vores mange monumenter.

Navnet Hippolyta stammer fra den græske mytologi. Hippolyta var dronning over amazonerne, et krigerisk sagnfolk kun bestående af kvinder. Hippolyta har sit etymologiske ophav i ordet ”hest” og verbet ”sæt fri”.

Projektet er støttet af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

Stor tak til følgende bidragydere i form af billedmateriale:

kbhbilleder.dk
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
Museum Skanderborg
Danmark på Film
Odense Bys Museer
Historisk Arkiv Dragør
Egnssamlingen.dkCopyright © Tokyo Blue