projekter om tokyo blue kontakt da | eng


Om Tokyo Blue

Vi arbejder og eksperimenterer med farvers kompleksitet og beskæftiger
os særligt med samspillet mellem farvede flader og farvet lys. Fascina-
tionen af farvernes foranderlighed og deres evne til at skabe fantastiske og overraskende effekter er vores grundlæggende omdrejningspunkt. Ud fra en teknisk tilgang til lys og farvers egenskaber og menneskets visuelle perception skaber vi kunstneriske og æstetiske oplevelser.
Rummet og rummets iscenesættelse er centrale elementer i vores værker. Med Tokyo Blue har vi skabt en kunstnergruppe, hvor vi afsøger
grænserne for perception og lysets og farvernes indbyrdes samspil.

Kunstnergruppen Tokyo Blue har eksisteret siden 2011 og består af 3
medlemmer, der alle til daglig arbejder professionelt med lys og rum.Silla Herbst

At ’male med lys’ er den primære drivkraft i mit kreative arbejde. Jeg fascineres af diversiteten i lys og mørke samt rytmen i mellem-
rummet. Menneskers måde at indtage og interagerer i rum er et fokusområde for mig. Jeg forholder mig nysgerrigt og undersøgende til form, materialer og taktilitet og udfordrer derigennem brugen af rum.

CV Silla HerbstKatrin Barrie Larsen

Lys, materiale og æstetik er grundelementer i mit kunstneriske arbejde. Jeg finder inspiration i samspillet mellem lys, materiale, rytme og rum, og er fascineret af, hvordan lys og bevægelse skaber liv i ellers stationære elementer. Jeg er optaget af historie-
fortælling, identitet og den tavse formidling mellem genstand, rum og menneske.

CV Katrin Barrie LarsenAstrid Espenhain

Lys, farver og samspillet mellem dem er centrale elementer i min kunst. I mine videoer arbejder jeg med samspillet mellem lys og farver i kombination med lyd og bevægelse.
Mine værker tager ofte udgangs-
punkt i min egen sansning og synæstetiske kobling mellem farver og bogstaver.


CV Astrid EspenhainPartnerskab

Tokyo Blue og Lydværftet i partnerskab.
Lydværftet leverer lydbilleder til virksomheder og institutioner.
I partnerskab med Lydværftet kan Tokyo Blue leverer et skrædder-
syet lys/lyd-produkt.

www.lydværftet.dk
Copyright © Tokyo Blue