projekter om tokyo blue kontakt da |

      
Hippolyta

Bag Christiansborg Slot findes et lille stykke verdenshistorie i form af en rytterstatue af Christian IX (1818-1906). Den er skabt af den danske kunstner Anne Marie Carl-Nielsen, og hun er formentlig den første kvinde i verden, der har udført denne type prestigefyldte opgave.

Anne Marie Carl-Nielsen havde i sit skitseforslag til statuen en vision om, at skildre det danske folk i et figurrelief på soklen. Relieffet skulle vise repræsentanter for Danmarks fremgang under kongens levetid. Dette blev dog aldrig realiseret. I forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2021, viste Tokyo Blue værket Hippolyta på rytterstatuen. Hippolyta var en midlertidig realisering af Anne Marie Carl-Nielsen vision om et folkerelief, fra et nutidigt perspektiv.

Hippolyta er en hyldest til Anne Marie Carl-Nielsen og kvinderne fra hendes samtid, og er samtidig et bud på en kunstnerisk dialog med ét af vores mange monumenter. En dialog hvor kvindernes manglende repræsentation i vore byrum sættes på spidsen.
Hippolyta satte fokus på kvindernes bidrag til Danmarks fremgang i perioden i form af historisk foto- og filmmateriale af kvinder i forskellige typer arbejde. Materialet blev projiceret op på soklen. For at fremhæve kvinderne blev billedmaterialet bearbejdet kunstnerisk med inspiration fra ældre håndkoloreringsteknikker.

Materialer: Historisk fotos og film, akvarel samt projektorer.

Projektet er støttlelandet af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

Stor tak til følgende bidragydere i form af billedmateriale: kbhbilleder.dk, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille, Museum Skanderborg, Danmark på Film, Odense Bys Museer, Historisk Arkiv Dragør, Egnssamlingen.dk, Østfyns Museer, Kerteminde Byhistoriske Arkiv, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Fotos: Kim Matthai Leland


Copyright © Tokyo Blue