projekter om tokyo blue kontakt da | eng

      
HØRSTORIEN

Boligområdet Hørgården har ikke fået sit navn ud af det blå. Som mange andre danske vej- og områdenavne siger navnet noget om stedets hi-
storie. Bag navnet Hørgården ligger en fortælling om tidligere tiders liv på Amager med landbrug samt dyrkning og forarbejdning af hørplanten.
I dag er historien ikke en synlig del af området, hvor det især er moderne boligbyggeri, der visuelt præger området.

Tokyo Blue har til en central stitunnel i området udviklet et kunstværk, der fortæller en lille del af områdets historie gennem lokale børns perspektiv. På tunnelens vægge udfolder der sig nu to store malerier, hvor de lokale børns version af en hørplante, skaber fornemmelsen af at bevæge sig igennem en hørmark. Blandt hørmotiverne finder man andre nutidige genstande, som børnene har bragt ind i værket. Genstandene er valgt fordi børnene selv bruger dem ofte, ligesom hørplanten tidligere var en naturlig del af beboernes hverdag.
Værket skaber en stedsspecifik og eventyrlig fortælling om de materialer og genstande vi omgiver os med i hverdagen over tid.
Den eksisterende belysning får tilføjet afskærmning og der opsættes supplerende lys for bedre visuel komfort og en øget oplevelse af tryghed.

Motiver og komposition er udviklet gennem en samskabelsesproces mellem Tokyo Blue og børn/unge fra Brydes Allé Fritidsklub, Fritidscenter Amager Midt.

Materialer: Maling.
Lys: iRound, iGuzzini, Afskærmning af eksisterende linjelys.
Realiseret: Juni 2023.
Bygherre: Urbanplanen Amager med støtte fra Lokale og Anlægsfonden.
Foto: Tokyo BlueCopyright © Tokyo Blue