projekter om tokyo blue kontakt da | eng

      
SÅ GERNES

Parret Poul Gernes og Aase Gernes stod i et par årtier bag en lang række markante, farverige offentlige udsmykninger i Danmark. De fleste husker og har en mening om den modige farvesætning af Palads Teatret. Gernes-parrets farveglæde bundede i en opfattelse af farvernes betydning for vores livskvalitet og helbred. Ifølge parret kunne farver stimulere sindet, humøret, identitetsfølelsen samt medmenneskeligheden, og de kritiserede åbent manglen på farver og farveforståelse i vores byggede miljø.

Lysinstallationen Så Gernes tager udgangspunkt i Gernes-parrets farveglæde og opfattelse af farvernes betydning for vores ve og vel. Med inspiration i en række af parrets offentlige udsmykninger skaber lysinstallationen en rumlig og dynamisk oplevelse af farver med brug af både subtraktive og additive farver.
Gernes-parret var opmærksomme på det kunstige lys’ effekt på opfattelsen af farver. I installationen Så Gernes er netop dette forhold i fokus. Værket leger med menneskets rumlige opfattelse, øjets fysiologi samt hjernens opfattelse og fortolkning af det sete i det givne øjeblik baseret på samspillet mellem farver, mønstre og belysning. Heri ligger nemlig en del af farvernes magi.

Så Gernes blev vist under Kulturnatten 2023 med støtte fra Dansk Arkitektur Center DAC, Kulturnattens Lyspulje, Bryghuspladsen, Kvadrat og ARC - Amager Ressourcenter.

Materialer: Tekstiler, plastfliser og RGBW lamper.
Realiseret: Oktober 2023.
Kunde: Dansk Arkitektur Center.
Copyright © Tokyo Blue